VPS GBPS A

Bắt đầu từ
99,000 đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng NVMe 20 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
1 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS GBPS B

Bắt đầu từ
149,000 đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng NVMe 25 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
2 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS GBPS C

Bắt đầu từ
299,000 đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • Dung lượng NVMe 40 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
5 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS GBPS D

Bắt đầu từ
499,000 đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • Dung lượng NVMe 70 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
Băng thông không giới hạn
6 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS GBPS E

Bắt đầu từ
999,000 đ
1 tháng
 • Ram 16 GB
 • CPU 6 Core
 • Dung lượng NVMe 100 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
6 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS GBPS F

Bắt đầu từ
1,999,000 đ
1 tháng
 • Ram 32 GB
 • CPU 12 Core
 • Dung lượng NVMe 200 GB
 • Đường truyền 10 Gbps
12 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6