VPS A

Bắt đầu từ
75,000 đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng 20 GB
 • Đường truyền 200Mbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS B

Bắt đầu từ
99,000 đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng 25 GB
 • Đường truyền 200 Mbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS C

Bắt đầu từ
199,000 đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • Dung lượng 40 GB
 • Đường truyền 300 Mbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS D

Bắt đầu từ
380,000 đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • Dung lượng 70 GB
 • Đường truyền 400 Mbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS E

Bắt đầu từ
620,000 đ
1 tháng
 • Ram 16 GB
 • CPU 6 Core
 • Dung lượng 100 GB
 • Đường truyền 500 Mbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6

VPS F

Bắt đầu từ
1,200,000 đ
1 tháng
 • Ram 32 GB
 • CPU 12 Core
 • Dung lượng NVMe 200 GB
 • Đường truyền 1 Gbps
Miễn phí 1 IPv4 và /64 IPv6