RS-1

299,000 đ
1 tháng
25 GB dung lượng SSD NVMe
Không giới hạn băng thông
25 tài khoản cPanel
Litespeed Webserver
Bảo mật và diệt virus cao cấp Imunify360
CloudLinux OS
Bản điều khiển cPanel
Backup hằng ngày với JetBackup

RS-2

550,000 đ
1 tháng
60 GB dung lượng SSD Enterprise
Không giới hạn băng thông
50 tài khoản cPanel
Litespeed Webserver
Bảo mật và diệt virus cao cấp Imunify360
CloudLinux OS
Bản điều khiển cPanel
Backup hằng ngày với JetBackup

RS-3

995,000 đ
1 tháng
150 GB dung lượng SSD NVMe
Không giới hạn băng thông
100 tài khoản cPanel
Litespeed Webserver
Bảo mật và diệt virus cao cấp Imunify360
CloudLinux OS
Bản điều khiển cPanel
Backup hằng ngày với JetBackup