EH-1

Bắt đầu từ
250,000đ/Tháng

8 GB dung lượng
Không giới hạn Bandwidth
10 addon domain
Không giới hạn database
Không giới hạn email
Không giới hạn sub domain
Litespeed Web Server
CloudLinux&cPanel

EH-2

Bắt đầu từ
350,000đ/Tháng

15 GB dung lượng
Không giới hạn Bandwidth
20 addon domain
Không giới hạn database
Không giới hạn email
Không giới hạn sub domain
Litespeed Web Server
CloudLinux&cPanel

EH-3

Bắt đầu từ
500,000đ/Tháng

20 GB dung lượng
Không giới hạn Bandwidth
30 addon domain
Không giới hạn database
Không giới hạn email
Không giới hạn sub domain
Litespeed Web Server
CloudLinux&cPanel