VPS SSD A

119,000đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • vCPU 1
 • Dung lượng 20 GB

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD B

179,000đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • vCPU 1
 • Dung lượng 25 GB

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD C

329,000đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • vCPU 2
 • Dung lượng 120 GB

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD D

529,000đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • vCPU 2
 • Dung lượng 220 GB

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam