RS-1

600,000đ
Mensuel

40 GB SSD
50 Account cPanel
Không giới hạn băng thông

RS-2

999,000đ
Mensuel

100 GB SSD
100 Account cPanel
Không giới hạn băng thông

RS-3

1,599,000đ
Mensuel

100 GB SSD
100 Account cPanel
Không giới hạn băng thông