VPS GBPS A

99,000 đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng SSD 20 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

1 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6

VPS GBPS B

149,000 đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng SSD 25 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

2 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6

VPS GBPS C

299,000 đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • Dung lượng SSD 40 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

5 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6

VPS GBPS D

499,000 đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • Dung lượng SSD 70 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

Băng thông không giới hạn
6 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6

VPS GBPS E

999,000 đ
1 tháng
 • Ram 16 GB
 • CPU 6 Core
 • Dung lượng SSD 100 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

6 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6

VPS GBPS F

1,999,000 đ
1 tháng
 • Ram 32 GB
 • CPU 12 Core
 • Dung lượng SSD 200 GB
 • Đường truyền 1 Gbps

12 TB băng thông
Miễn phí 1 IPv4 và 1 IPv6