VPS SSD A

Bắt đầu từ
99,000đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • vCPU 1
 • Dung lượng 20 GB

Băng thông 3TB
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD B

Bắt đầu từ
179,000đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • vCPU 1
 • Dung lượng 30 GB

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD C

Bắt đầu từ
299,000đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • vCPU 2
 • Dung lượng 60 GB SSD

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD D

Bắt đầu từ
529,000đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • vCPU 4
 • Dung lượng 90 GB SSD

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD E

Bắt đầu từ
1,099,000đ
1 tháng
 • Ram 16 GB
 • vCPU 6
 • Dung lượng 120 GB SSD

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam

VPS SSD F

Bắt đầu từ
2,099,000đ
1 tháng
 • Ram 32 GB
 • vCPU 12
 • Dung lượng 200 GB SSD

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4
DC VietNam