VPS A

75,000 đ
1 tháng
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng SSD 20 GB
 • Đường truyền 200Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4

VPS B

99,000 đ
1 tháng
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • Dung lượng SSD 25 GB
 • Đường truyền 200 Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4

VPS C

199,000 đ
1 tháng
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • Dung lượng SSD 40 GB
 • Đường truyền 300 Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4

VPS D

380,000 đ
1 tháng
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • Dung lượng SSD 70 GB
 • Đường truyền 400 Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4

VPS E

620,000 đ
1 tháng
 • Ram 16 GB
 • CPU 6 Core
 • Dung lượng SSD 100 GB
 • Đường truyền 500 Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4

VPS F

1,200,000 đ
1 tháng
 • Ram 32 GB
 • CPU 12 Core
 • Dung lượng SSD 200 GB
 • Đường truyền 1000 Mbps

Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IPv4