RS-1

600,000 đ
1 tháng

40 GB SSD
50 Account cPanel
Không giới hạn băng thông

RS-2

999,000 đ
1 tháng

100 GB SSD
100 Account cPanel
Không giới hạn băng thông

RS-3

1,599,000 đ
1 tháng

100 GB SSD
100 Account cPanel
Không giới hạn băng thông