DA-1

Bắt đầu từ
9,000đ
1 tháng

1 GB dung lượng


Không giới hạn Bandwidth


Không giới hạn addon domain


Không giới hạn database


Không giới hạn email


Không giới hạn sub domain


Litespeed Web Server


CloudLinux&DirectAdmin


DA-5

Bắt đầu từ
50,000đ
1 tháng

5 GB dung lượng


Không giới hạn Bandwidth


Không giới hạn addon domain


Không giới hạn database


Không giới hạn email


Không giới hạn sub domain


Litespeed Web Server


CloudLinux&DirectAdmin


DA-10

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

10 GB dung lượng


Không giới hạn Bandwidth


Không giới hạn addon domain


Không giới hạn database


Không giới hạn email


Không giới hạn sub domain


Litespeed Web Server


CloudLinux&DirectAdmin


DA-20

190,000đ
1 tháng

20 GB dung lượng


Không giới hạn Bandwidth


Không giới hạn addon domain


Không giới hạn database


Không giới hạn email


Không giới hạn sub domain


Litespeed Web Server


CloudLinux&DirectAdmin


DA-2

20,000đ
1 tháng