Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Bảng giá tên miền
Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
New Price 260,000đ
1 Year
Transfer 260,000đ
1 Year
Renewal 270,000đ
1 Year
.net hot!
New Price 300,000đ
1 Year
Transfer 300,000đ
1 Year
Renewal 310,000đ
1 Year
.org sale!
New Price 200,000đ
1 Year
Transfer 300,000đ
1 Year
Renewal 300,000đ
1 Year
.info sale!
New Price 150,000đ
1 Year
Transfer 350,000đ
1 Year
Renewal 350,000đ
1 Year
.asia sale!
New Price 160,000đ
1 Year
Transfer N/A
Renewal 310,000đ
1 Year
.xyz sale!
New Price 39,000đ
1 Year
Transfer 290,000đ
1 Year
Renewal 290,000đ
1 Year
.space sale!
New Price 150,000đ
1 Year
Transfer 200,000đ
1 Year
Renewal 200,000đ
1 Year
.shop sale!
New Price 210,000đ
1 Year
Transfer 760,000đ
1 Year
Renewal 760,000đ
1 Year
.icu hot!
New Price 79,000đ
1 Year
Transfer 300,000đ
1 Year
Renewal 300,000đ
1 Year
.live new!
New Price 150,000đ
1 Year
Transfer 550,000đ
1 Year
Renewal 550,000đ
1 Year
.buzz hot!
New Price 40,000đ
1 Year
Transfer 750,000đ
1 Year
Renewal 750,000đ
1 Year
.mobi new!
New Price 165,000đ
1 Year
Transfer 399,000đ
1 Year
Renewal 399,000đ
1 Year
.site new!
New Price 199,000đ
1 Year
Transfer 499,000đ
1 Year
Renewal 499,000đ
1 Year
.best new!
New Price 119,000đ
1 Year
Transfer 555,000đ
1 Year
Renewal 555,000đ
1 Year
.date new!
New Price 169,000đ
1 Year
Transfer 169,000đ
1 Year
Renewal 169,000đ
1 Year
.men new!
New Price 169,000đ
1 Year
Transfer 169,000đ
1 Year
Renewal 169,000đ
1 Year
.win hot!
New Price 169,000đ
1 Year
Transfer 169,000đ
1 Year
Renewal 169,000đ
1 Year
.digital new!
New Price 160,000đ
1 Year
Transfer 700,000đ
1 Year
Renewal 700,000đ
1 Year
.run hot!
New Price 180,000đ
1 Year
Transfer 650,000đ
1 Year
Renewal 650,000đ
1 Year
.love new!
New Price 650,000đ
1 Year
Transfer 650,000đ
1 Year
Renewal 650,000đ
1 Year

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .xyz và .buzz

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về DNCLOUD

Chuyển tên miền về DNCLOUD ngay hôm nay để áp dụng được giá tốt nhất*

0
domain(s) selected